BRASSICA NPK 9-9-39 + 6,7 MgO + mikroelementy

Grogreen Gel Brassica NPK 9-9-39 + 6,7 MgO + mikro to preparat zawierający potas, magnez i siarkę, opracowany specjalnie dla roślin Brassicaceae. Nadaje się również do stosowania w fazie wzrostu i dojrzewania owoców w uprawach ogrodniczych i rolniczych.

Pobierz broszurę

SkładW/WW/V
Azot całkowity (N)5.10%9.00%
Azot amidowy (N-NH2) rozpuszczalny w wodzie5.10%9.00%
Pięciotlenek fosforu (P2O5), rozpuszczalny w wodzie5.40%9.00%
Tlenek potasu (K2O), rozpuszczalny w wodzie22.00%39.00%
Tlenek magnezu (MgO), rozpuszczalny w wodzie3.80%6.60%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie30.80%53.90%
Bor (B), rozpuszczalny w wodzie0.010%0.017%
Miedź (Cu), schelatowana EDTA, rozpuszczalna w wodzie0.002%0.003%
Żelazo (Fe), schelatowane EDTA, rozpuszczalne w wodzie0.050%0.087%
Mangan (Mn), schelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie0.025%0.044%
Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie0.002%0.003%
Cynk (Zn), schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie0.010%0.017%

Zalecenia

Aplikacja do gleby:

Standardowa dawka przy pojedynczym zastosowaniu waha się między 3 - 10 kg / ha / aplikacja. Czas i dawkowanie zależą od rodzaju uprawy.
W przypadku ciągłej fertygacji zalecane stężenie w roztworach waha się od
0,3 do 1,5 g / l (0,03 do 0,15%). Standardowe zalecenie dla większości warunków uprawy to 1 g / l wody.

 

Aplikacja dolistna:

Stosować 2 - 5 kg / ha / aplikację przy maksymalnym stężeniu 0,5% (5 gramów na litr).
Zawsze używaj w odpowiedniej ilości wody, aby zagwarantować pełne pokrycie liści.

Zalecenia dotyczące upraw mogą być podane  w zależności od określonych warunków glebowych, upraw i klimatu.