P-K-S

Grogreen Gel PKS NPK 6-47-44 + 4,5 CaO + 13,7 SO3 + mikro to nawóz przeznaczony głównie jako `` finiszer '' z dużą zawartością fosforu, potasu i siarki w celu podniesienia jakości owoców (wybarwienie, poziom BRIX i przechowywania).

Ta specyficzna kombinacja nadaje się również do aktywowania rozwoju korzeni po przesadzeniu lub po wykiełkowaniu. Wpływa również pozytywnie na proces kwitnienia.

Pobierz broszurę

SkładW/WW/V
Azot całkowity (N) 3.4%6.0%
Azot azotanowy (N-NO3) rozpuszczalny w wodzie 3.4%6.0%
Pięciotlenek fosforu (P2O5), rozpuszczalny w wodzie27.2%47.6%
Tlenek potasu (K2O), rozpuszczalny w wodzie25.3%44.3%
Tlenek wapnia (CaO), rozpuszczalny w wodzie2.6%4.5%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie7.8%13.7%
Bor (B), rozpuszczalny w wodzie0.01%0.018%
Miedź (Cu), schelatowana EDTA, rozpuszczalna w wodzie0.002%0.004%
Żelazo (Fe), schelatowane EDTA, rozpuszczalne w wodzie0.05%0.088%
Mangan (Mn), schelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie0.025%0.044%
Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie0.002%0.004%
Cynk (Zn), schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie0.010%0.018%

Zalecenia

Aplikacja do gleby:

Standardowa dawka przy pojedynczym zastosowaniu waha się między 3 - 10 kg / ha / aplikacja. Czas i dawkowanie zależą od rodzaju uprawy.
W przypadku ciągłej fertygacji zalecane stężenie w roztworach waha się od
0,3 do 1,5 g / l (0,03 do 0,15%). Standardowe zalecenie dla większości warunków uprawy to 1 g / l wody.

 

Aplikacja dolistna:

Stosować 2 - 5 kg / ha / aplikację przy maksymalnym stężeniu 0,5% (5 gramów na litr).
Zawsze używaj w odpowiedniej ilości wody, aby zagwarantować pełne pokrycie liści.

Zalecenia dotyczące upraw mogą być podane  w zależności od określonych warunków glebowych, upraw i klimatu.