K-HUMUS 85

K-Humate to zmodyfikowany humat potasu, który zapewnia doskonałą rozpuszczalność w całym użytecznym zakresie pH i można go komponować zarówno z nawozami zasadowymi, jak i kwaśnymi.

Po aplikacji na glebę, poprawia właściwości gleby, działając jako czynnik kompleksujący składniki pokarmowe i utrzymując dostępność tych składników dla rośliny.

Poprawi również właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, dostarczając węgiel organiczny, potas i źródło energii dla drobnoustrojów glebowych. To z kolei zwiększy napowietrzenie gleby i zdolność zatrzymywania wody.

Składp/p
Humat potasu80% min
Kwasy humusowe (fulwowe i huminowe)70% min
Tlenek potasu (K2O) w przeliczeniu na suchą masę10% min
Węgiel organiczny (C)35% min
Materia organiczna sucha masa50% min

Zalecenia

Dzięki swojej pełnej rozpuszczalności GroGreen K-Humate nadaje się do stosowania w różnych systemach nawadniających, oraz dolistnie.

Stosowanie do gleby: Bezpośrednia aplikacja lub fertygacja
Dawki wahają się od 1 - 2 kg / ha / oprysk, przy całkowitej dawce 4 - 6 kg / ha / sezon. Na glebach piaszczystych dawkę zwiększa się do 1,5 - 3 kg / ha / oprysk i 6 - 8 kg / ha / sezon.

Uprawy polowe (zboża, lucerna, kukurydza,…): Dawka 1 - 2 kg / ha na glebę po siewie lub sadzeniu.

Ziemniaki: 1 - 2 kg / ha opryskiwać glebę po siewie lub sadzeniu. Powtórz aplikację na
początku inicjacji bulw i 10 dni później.

Warzywa (pomidory, ogórki, melony, arbuz, cebula itp.): Stosowanie rozpocząć po
siew lub przesadzaniu w dawce 1 - 2 kg / ha. Powtarzać aplikację okresowo przy 1 kg / ha z 15 - 20 dniowymi przerwami.

Drzewa owocowe: aplikacja zaczyna się od 2 kg / ha wiosną, a następnie jest powtarzana 2-3 razy sezon 1 - 2 kg / ha.

 

Aplikacja dolistna:

Stosować w stężeniu 25 g / 100 l wody. Powtarzać aplikacje przez cały sezon.

Uwaga: dobrze rozpuścić w wodzie przed opryskaniem. Stosować z odpowiednią ilością wody i unikać „spływania”. Nie stosować w czasie upałów lub na uprawach narażonych na stres wodny. Najlepszy czas aplikacji to wczesny poranek lub wieczorem, na roślin w wysokim turgorze.