Nawożenie dolistne

Nawożenie dolistne zapewnia szybkie odżywianie w konkretnej fazie, aby zapewnić wysokie plony najwyższej jakości. Służy jako skuteczne dokarmianie w celu uzupełnienia nawożenia do gleby i szybkiej korekty niedoborów składników pokarmowych. Dolistne stosowanie składników odżywczych na określonych etapach rozwoju roślin zwiększa plon i poprawia jakość.

Dokarmianie uzupełniające

Dolistne stosowanie składników pokarmowych uzupełnia aplikację doglebową i fertygację, gdy pobór korzeni jest zaburzony, gdy nawożenie gleby jest niewystarczające lub gdy chcesz dostarczyć uprawom składniki pokarmowe o ograniczonej mobilności, takie jak Ca, B, Fe, Mn lub Zn.

Odżywianie korygujące

Pobieranie składników pokarmowych przez liście jest znacznie szybsze niż przez korzenie. W związku z tym nawożenie dolistne jest odpowiednią metodą w przypadku stwierdzenia objawów niedoboru i konieczności szybkiej korekty nawożenia. Składniki odżywcze szybko wchłaniane przez liście dostarczą roślinie brakujących składników i wzmocnią ją.

W określonych stadiach wzrostu

Rośliny wymagają różnych ilości składników odżywczych na różnych etapach wzrostu i często trudno jest kontrolować równowagę składników pokarmowych w glebie. Dolistne stosowanie niezbędnych składników odżywczych na kluczowych etapach może poprawić plon i jakość.

Mechanizm nawożenia dolistnego

Istnieją 2 główne drogi wchłaniania składników pokarmowych stosowanych dolistnie: bierna dyfuzja przez kutykulę i przez aparaty szparkowe.

foliar_1bfoliar_2b

 

 

 

 

 

Dyfuzja bierna jest odpowiedzialna za większość wchłanianych składników odżywczych

Szybkość wchłaniania zależy od stężenia substancji rozpuszczonej na powierzchni liścia

Stężenie zależy od stężenia oprysku i wilgotności względnej

Wydajność pasywnej dyfuzji poprawia się, kiedy więcej substancji rozpuszczonej można nanieść na powierzchnię liścia bez powodowania uszkodzeń,  a także kiedy pozostaje w stanie aktywnym na powierzchni liścia przez dłuższy czas.

POZNAJ NASZE PRODUKTY DOLISTNE

NAWOZY KOREKCYJNE

Produkty do szybkiego korygowania określonych objawów niedoboru pokarmowych.

NPK W ŻELU

Wysoko skoncentrowane produkty żelowe o niskim pH z adiuwantami, idealne do łączenia z pestycydami.

Groleaf NPK

Specyficzne dolistne nawozy w proszku o wysokim stężeniu.