NPK W ŻELU

Wysoko skoncentrowane produkty żelowe o niskim pH z adiuwantami, idealne do łączenia z pestycydami.