Groleaf NPK

Specyficzne dolistne nawozy w proszku o wysokim stężeniu.