Kondycjonery Gleby

Zdrowe gleby są podstawą systemu żywieniowego. Dają zdrowe plony, a co za tym idzie - wysokie plony. W ciągu ostatnich 50 lat postęp w technice rolniczej i zwiększony popyt spowodowany rosnącą populacją spowodowały coraz większą presję na nasze gleby. W wielu krajach intensywna produkcja roślinna zdegradowała gleby, zagrażając ich zdolności produkcyjnej  i zdolności do zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Zdrowa gleba to żywy, dynamiczny ekosystem z mikro i makro organizmami, które pełnią wiele ważnych funkcji, w tym:

  • przekształcanie martwej i rozkładającej się materii, a także minerałów w składniki odżywcze roślin
  • kontrolę chorób roślin, szkodników owadów i chwastów
  • poprawę struktury gleby z pozytywnym wpływem na retencję glebową i zdolność zatrzymywania składników pokarmowych
  • wzrost produkcji upraw

Black Magic

Wyjątkowy preparat poprawiający glebę, łączący azot, wapń, kwasy humusowe, cukry i pierwiastki śladowe w produkcie o niskim pH.

K-Humus 85

Preparat w postaci proszku humusowo-potasowego do rewitalizacji gleby.