ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Inteligentne rolnictwo odpowiadające na globalne wyzwania to rolnictwo inteligentne klimatycznie, które musi uwzględniać wszystkie aspekty: inteligentniejsze wykorzystanie zasobów, zrównoważone użytkowanie gruntów, zwiększanie plonów, zmniejszanie śladu węglowego, wspieranie dochodów drobnych rolników i elastyczność produkcji rolnej.

Około połowa emisji gazów cieplarnianych (GHG) spowodowanych działalnością rolniczą pochodzi ze zmiany sposobu użytkowania gruntów - głównie wycinania lasów w celu powiększenia terenów uprawnych. Jednak inteligentne praktyki rolnicze mogą drastycznie zmniejszyć te emisje. Pierwszym celem sektora rolnego powinno być ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych ze zmianą użytkowania gruntów w rolnictwie.

Przejście do zrównoważonego rolnictwa jest procesem i należy zwrócić uwagę, że za osiągnięcie celu odpowiadają wszyscy uczestnicy systemu.

Celem stosowania składników odżywczych jest zwiększenie ogólnej wydajności systemów upraw poprzez zapewnienie optymalnego ekonomicznie pożywienia uprawom, przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat składników odżywczych z pola i wspieranie zrównoważonego systemu rolniczego poprzez wkład w żyzność gleby lub inne składniki jakości gleby.

Lima Europe jest świadoma tego procesu transformacji, dlatego nasze Dział Badań i Rozwoju nieustannie pracuje nad znalezieniem nowych produktów o nowych teksturach, aby zwiększyć przyswajanie składników odżywczych przez rośliny uprawne, co doprowadzi do wyższych plonów. Te nowe formuły zawierają bardzo wysokie stężenie składników odżywczych, więc wystarczy niewielka ilość nawozu, aby zapewnić roślinom pełen zakres składników odżywczych. Innowacyjność to klucz do naszej firmy.

W ścisłej współpracy z całym łańcuchem żywnościowym Lima Europe nadal koncentruje się na nowych typach produktów i technologii aplikacji, aby umożliwić bardziej wydajne odżywianie upraw i odpowiednio mniejszy wpływ na środowisko. Produkty są w coraz większym stopniu ukierunkowane na określone uprawy, a nowe technologie oferują różne profile uwalniania, a jednocześnie uwzględniają ograniczone zasoby, takie jak woda.

 

PROJEKTY DZIAŁU ROZWOJU
AKTUALNOŚCI

Zarządzanie produktem w Lima Europe

Zarządzanie produktem jest kluczowym elementem przemysłu nawozowego. Odnosi się do branżowego zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (SHE). Działania Lima Europe zapewniają, że nasze nawozy i ich surowce są przetwarzane i wytwarzane, obsługiwane, przechowywane, dystrybuowane i wykorzystywane w sposób bezpieczny pod względem zdrowia, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa środowiska . Zarządzanie produktem jest naszym przewodnikiem w łańcuchu dostaw i daje nam systematyczne podejście do monitorowania i przeglądu jakości naszych produktów oraz obsługi.

REACH

Europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów REACH reguluje rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, ochrony środowiska i swobodnego obrotu substancjami na wewnętrznym rynku europejskim. Został wprowadzony w Unii Europejskiej w celu rejestracji, oceny i zatwierdzania substancji w 2007 roku i może być uważany za najbardziej kompleksową ustawę o chemikaliach na świecie.

Lima Europe włączyła standardy REACH do rozwoju naszych procesów w taki sposób, aby zagwarantować ciągłość naszych produktów na rynku z najwyższą jakością i poszanowaniem dla środowiska.

Jako jeden z wiodących europejskich dostawców nawozów posiadamy nie tylko krajowe czy europejskie, ale także międzynarodowe doświadczenie w ocenie substancji. Wspólnie z ekspertami z działu Bezpieczeństwa Produktów i Chemii po stronie produkcyjnej nieustannie pracujemy nad osiągnięciem jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów.